Είστε εδώ

Παυλίδου Κατερίνα, «Του μικρού Βλαχόπουλου (ακριτικό τραγούδι)», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 585-596