Είστε εδώ

«Μαλλιάρης Παιδεία. Νικόλαος Μάρτης, Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας. Κώστας Δημ. Παπαδόπουλος, Γνωμικά αρχαίων ελλήνων συγγραφέων», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 540