Είστε εδώ

Μανδηλαράς Βασίλειος Γ., «Απόψεις και απόψεις. Λίβελος και αντίλογος. Παπαθωμόπουλος, Ποικίλα Φιλολογικά. Τόμος τρίτος: Για την έκδοση του Κατά Μειδίου λόγου του Δημοσθένους, Αθήνα 2007», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 503-507