Είστε εδώ

Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ.,Χαραλαμπίδης Απόστολος, «Απόψεις και απόψεις. Απάντηση Γ. Ιγνατιάδη και Απ. Χαραλαμπίδη», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 501-503