Είστε εδώ

Παρίσης Νικήτας, «Απόψεις και απόψεις. Τα νέα βιβλία λογοτεχνίας του Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 491-498