Είστε εδώ

Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά,Σουλιώτης Μίμης, «Το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1990-1999», Φιλόλογος, τχ. 129 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007), σ. 439-450