Είστε εδώ

Βόντσα Βασιλική, «Συνάντηση πολιτισμών: Μια ιστορική αναδρομή στις εγκαταστάσεις ελληνικών πληθυσμών στη Νότια Ιταλία και Σικελία από τον 8ο π.Χ. έως τον 8ο μ.Χ. αιώνα», Φιλόλογος, τχ. 129 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007), σ. 359-369