Είστε εδώ

Γουδήρας Δημήτριος, «Απόψεις και απόψεις. Η Ιστορία ως ιδεολογική κατασκευή», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 202-205