Είστε εδώ

Λιάπης Βασίλειος, «Απόψεις και απόψεις. Άλλοτε και τώρα», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 198-202