Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «[Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ' οι στοχασμοί τους·]», Φιλόλογος, τχ. 127 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 145