Είστε εδώ

Γεωργίου Χρήστος, «Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και παιδικό βιβλίο. Η διαμόρφωση μιας νεωτερικής ποιητικής για την παιδική λογοτεχνία στην πρώιμη φάση του 20ού αιώνα», Φιλόλογος, τχ. 127 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 139-145