Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Σεναριακές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων. Ντίνου Χριστιανόπουλου Δημάς (ΚΝΛ Γ΄ Λυκείου)», Φιλόλογος, τχ. 127 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 109-121