Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Σενάριο μιας προσέγγισης στην Πολεμική Ιστορία του Αντώνη Σαμαράκη», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 411-427