Είστε εδώ

Μοσχονάς Σπύρος, «Εμμανουήλ Κριαράς: Ο αρχειοθέτης. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σπύρου Μοσχονά», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 65-73