Είστε εδώ

Σιστάκου Εβίνα, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Δοκιμές επί των αυτών κειμένων. Δανιήλ Ι. Ιακώβ, Ζητήματα λογοτεχνικής θεωρίας στην Ποιητική του Αριστοτέλη, Αθήνα: Στιγμή 2004, σσ. 171», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 475-478