Είστε εδώ

Περοδασκαλάκης Δημήτρης, «Οράτιος (1.4.) και Αλκαίος (208). Το παράδειγμα της πρόσληψης ενός ποιήματος», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 231-246