Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Θεόδωρος Γ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Πλάτωνος Μύθοι. Ηλία Σπυρόπουλου, Εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 155-156