Είστε εδώ

Γκρίτσης Αντώνης Χρ., «Άρθρα. Έρως Ασπάσιος και Έρως Αιματολοιχός», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 121-141