Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Αλλιώς… βαρούν τα σήμαντρα ήτοι Ψυχή της Δημοκρατίας η Παιδεία. Κατά δε την αξίωσιν… από αρετής προτιμάται», Φιλόλογος, τχ. 118 (Χειμώνας 2004), σ. 489-492