Είστε εδώ

Παπαμάρκου Χαρίσιος, «[Απόσπασμα από Αλφαβητάριο του 1891]», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 268