Είστε εδώ

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Άρθρα. Ο ρόλος της μαντικής στο Φιλοκτήτη και στην Ελένη», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 261-268