Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Άρθρα. Η τέχνη και η εποχή», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 46-48