Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Άρθρα. Ακόμη λίγα για τον Αλεξανδρινό», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 37-46