Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Δημοκρατίας γλώσσα ο πολιτισμός. Από τον νεοβαρβαρισμό στην ελπίδα», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 365-366