Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Η δράση του Συλλόγου. Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο: [Σκέψεις του Γ. Σεφέρη για την ελληνική γλώσσα και τον Αχ. Τζάρτζανο]», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 310