Είστε εδώ

Καραβολάνη-Χουρμουζιάδη Μαρία, «Άρθρα. Η γυναίκα στην ελληνική λογοτεχνία», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 152-159