Είστε εδώ

Συνοδινού Κατερίνα, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Σχόλια στην Εισαγωγή του διδακτικού βιβλίου Σοφοκλέους Τραγωδίαι: Αντιγόνη– Φιλοκτήτης, Β΄ Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2000. Συγγραφείς: Δημήτριος Δρακόπουλος, Κώστας Ναστούλης, Χρίστος Γ. Ρώμας», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 627-635