Είστε εδώ

Κακριδής Φάνης Ι., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Το διδακτικό βιβλίο της Ιλιάδας από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 620-627