Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ψήφισμα του Ζ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 567