Είστε εδώ

Νικήτας Δημήτριος Ζ., «Άρθρα. Ζ΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών: Μεταφραστική θεωρία και πράξη στη Λατινική Γραμματεία», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 564-566