Είστε εδώ

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Άρθρα. πόλεμος ειρήνης διαφέρει ότι…», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 526-535