Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. 1. Οργάνωσε κι εσύ ένα συνέδριο· μπορείς: Οι ξύπνιοι των συνεδρίων», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 484-485