Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. 1. Οργάνωσε κι εσύ ένα συνέδριο· μπορείς: Οι Οδυσσείς, ο δούρειος ίππος και η Τροία τους», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 483-484