Είστε εδώ

«Michel Déon, Τα χαμένα ημερολόγια του Γκιούλιβερ, Εκδόσεις Κοχλίας. Leopold Schmidt, Η ηθική των αρχαίων Ελλήνων, Σαββάλας εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 404