Είστε εδώ

Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου Αικατερίνη, «Άρθρα. Οδοιπορικό στις ακτές του Ανατολικού Αιγαίου: από την Τροία στην Αττάλεια», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 381-403