Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Απόσπασμα από τις Δοκιμές του Γ. Σεφέρη]», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 192