Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Νίκος Χ., «Απόψεις και απόψεις. [Επιστολή με διορθώσεις και διευκρινίσεις στο άρθρο Για το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών. Από τη δράση μιας ομάδας εκπαιδευτικών στην ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και στην ΟΛΜΕ (1974-83)]», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 189-192