Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Διακειμενικότητα», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 177-179