Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Ανάληψη αναπήρου», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 176-177