Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. 2. Τα άλλα κείμενα (Τα κείμενα του ελεύθερου λόγου). Ο άνθρωπος», Φιλόλογος, τχ. 107 (Άνοιξη 2002), σ. 18