Είστε εδώ

«Γιάννης Μότσιος, Το ελληνικό μοιρολόγι. Τόμος Β΄. Ταφικά έθιμα και μοιρολόγια (Εισαγωγή στο Β΄ τόμο), Κώδικας, Αθήνα 2000. Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, Εισαγωγή στην ελληνική φρασεολογία, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2000. Εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 156