Είστε εδώ

«Αθ. Σμοκοβίτη. Η φυσιολογία της μνήμης. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη. Πρακτικές προτάσεις. University Studio Press», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 155