Είστε εδώ

Χ., «Απόψεις και απόψεις. Σκέψεις για τη θεατρική παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 381-385