Είστε εδώ

Νικολαΐδου Σοφία, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Δ.Ν. Μαρωνίτη, Ομηρικά Μεγαθέματα: Πόλεμος – ομιλία – νόστος, Εκδόσεις Κέδρος, 1999, σσ. 273», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 477-479