Είστε εδώ

Τσαρή Αθανασία, «Ρεπορτάζ. Οδοιπορικό στη Μικρά Ασία παρέα με το Φιλόλογο», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 463-476