Είστε εδώ

Καραγεωργίου Τασούλα, «Το μάθημα της λογοτεχνίας στη σημερινή σχολική πραγματικότητα», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 414-418