Είστε εδώ

Τζιώκα-Ευαγγέλου Πηνελόπη, «Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Εκπαιδευτική καινοτομία και διδακτική πρόκληση», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 472-483