Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μετάφραση και μεταφράσεις», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 397-398