Είστε εδώ

Φασφαλής Νίκος, «Σημειώματα. Χαιρετισμός του εκπροσώπου των δασκάλων και νηπιαγωγών νομού Θεσσαλονίκης Νίκου Φασφαλή», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 396-397