Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χαριτωμένη, «Οι Βάκχες και η απήχηση του ειδώλου στη σύγχρονη εποχή», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 62-69